Management consulting

10 CO professionals ondersteunt directie en management bij het bevorderen van de bedrijfsvoering. Dit doen zij door samen te kijken waar men met het bedrijf naartoe wil en een analyse te maken van de organisatie zoals deze op dat moment is. Om vervolgens een plan te maken en indien nodig, mede uit te voeren, waar in staat hoe de bedrijfsvoering in de toekomst plaats zal vinden. Directie en management zijn inhoudelijk deskundig en kennen hun eigen bedrijf. De managementconsultant brengt zijn/haar specialistische kennis mee en heeft een objectieve kijk. De managementconsultant maakt geen onderdeel uit van de interne hiërarchie, maar heeft een adviserende, coachende en begeleidende rol.

Onze werkwijze is het beste te omschrijven als procesconsultatie. Dit betekent dat wij de opdrachtgever adviseren over en begeleiden bij hetgeen hij/zij in de organisatie gedaan wil hebben. Wij nemen niet over, maar richten ons op het begeleiden van het proces.

Afspraak maken

Afspraak maken

Opdrachtgevers

Loading images...

Over OnsMeer over ons